האם אתם מוכנים?

איך תדעו האם אתם באמת מוכנים לעידן הכלכלה החדשה? איך אתם מול ה- Benchmark של כלל השוק? ושל התעשיה שלכם?

ענו על השאלון הקצר הנוגע להערכתם את היכולות הקיימות של הארגון שאתם מנהלים וקבלו את ניתוח התוצאות.

 

התוצאות תשלחנה אליך במייל.